VECKANS NYHET

Nu är det hög tid att se över dina aktieägaravtal

Med hjälp av ett aktieägaravtal kan du som aktieägare reglera hur samarbetet med övriga aktieägare i bolaget ska gå till. Genom att komma överens om hur olika situationer ska hanteras minskar riskerna för konflikter samtidigt som dina möjligheter till inflytande i bolaget ökar.

Det är viktigt att noggrant se över vad som ska gälla i olika situationer. Vad ska exempelvis gälla när en aktieägare avlider, skiljer sig eller blir arbetsoförmögen? Vad ska gälla i fråga om arbetsinsatser, inlösen av aktier och överlåtelse av aktier? Om ni inte i förväg har kommit överens om hur olika situationer ska regleras finns det stor risk för att samarbetet upphör att fungera och/eller att stora ekonomiska värden förstörs. Med hjälp av ett aktieägaravtal kan du minska dessa risker. 

Om du inte har ingått ett aktieägaravtal med övriga aktieägare är det hög tid att göra det nu. För dig som redan har ingått ett avtal finns det skäl att se över det så att inget har glömts bort. Ta del av våra mallar Aktieägaravtal, Checklista aktieägaravtal, PM Aktieägaravtal och Bilaga överenskommelse om insatser och ersättning. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. Det är viktigt att kallelse till stämman skett korrekt, dvs. i rätt tid och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för diskussion innan beslut.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Aktieägaravtal