NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Coachingplan
Underlag - brainstorming för måluppfyllelse
Checklista ledarskap under förändring 
Checklista för ökad effektivitet 
Checklista probleminventering som påverkar ditt team


VECKANS NYHET

Nu är det hög tid att se över dina aktieägaravtal

Med hjälp av ett aktieägaravtal kan du som aktieägare reglera hur samarbetet med övriga aktieägare i bolaget ska gå till. Genom att komma överens om hur olika situationer ska hanteras minskar riskerna för konflikter samtidigt som dina möjligheter till inflytande i bolaget ökar.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. Det är viktigt att kallelse till stämman skett korrekt, dvs. i rätt tid och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för diskussion innan beslut.

LÄS MER >