VECKANS NYHET

Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver

På många sätt börjar tillvaron återgå till det normala, men som arbetsgivare bör du inte utan vidare utgå från att rutiner och arbetssätt kommer att se ut som tidigare. Alla har i någon mån förändrat sitt sätt att arbeta, och det är sannolikt så att flera förändrade beteenden och rutiner kommer att bli det nya normala.

Just nu är alla vana vid stora förändringar, så varför inte ta tillfället i akt att se över företagets samtliga rutiner och arbetssätt innan medarbetarna kommer tillbaka till arbetsplatsen? Hur och i vilken omfattning kommer möten att hållas? Hur nära varandra ska medarbetarna få sitta? Hur ska en god hygien på arbetsplatsen säkerställas? I vilken utsträckning ska distansarbete tillåtas och vilka regler ska gälla?

Ovanstående är endast några få exempel på områden som kan behöva ses över. Oavsett vilket område som är aktuellt för just dig har vi mallarna du behöver. Här följer några exempel: 

Checklista återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin
Policy för en god hygien på arbetsplatsen
Policy för distansarbete 
Mötespolicy
Arbetsmiljöpolicy

Fler användbara mallar hittar du härVECKANS FRÅGA

Hur förebygger man cyberbrottslighet?

Just nu arbetar många hemifrån, och det har bland annat lett till att antalet cyberattacker har ökat. Även om det kanske inte är möjligt att helt skydda sig mot IT-brottslighet kan företag minska sin exponering för det genom att upprätthålla en effektiv strategi för cybersäkerhet med ett försvar på djupet. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Policydokument