VECKANS FRÅGA

Hur förebygger man cyberbrottslighet?

Just nu arbetar många hemifrån, och det har bland annat lett till att antalet cyberattacker har ökat. Även om det kanske inte är möjligt att helt skydda sig mot IT-brottslighet kan företag minska sin exponering för det genom att upprätthålla en effektiv strategi för cybersäkerhet med ett försvar på djupet. Några steg för att förebygga cyberbrott är att
• utveckla tydliga policyer och procedurer kring cybersäkerhet
• inventera och redogöra för de säkerhetsåtgärder som finns på plats för att skydda system och företagsdata,
• använda tvåfaktorsautentisering eller fysiska säkerhetsnycklar - aktivera tvåfaktorsautentisering på varje onlinekonto när det är möjligt
• muntligt kontrollera äktheten av förfrågningar om att skicka pengar genom att prata med en firmatecknare
• skapa regler för intrångsidentifieringssystem som flaggar e-postmeddelanden
• noggrant granska alla e-postförfrågningar för överföring av medel för att avgöra om ansökningarna är äkta
• skapa incident- och responsplaner
• kontinuerligt utbilda anställda om cybersäkerhet och förfaranden och vad man ska göra i händelse av en incident
• genomföra alla programuppdateringar (patchar) och installera antivirusprogram på alla enheter kopplade till internet.
• säkerhetskopiera data och information regelbundet för att minska omfattningen av skadan i händelse av en attack eller dataintrång.


VECKANS NYHET

Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver

På många sätt börjar tillvaron återgå till det normala, men som arbetsgivare bör du inte utan vidare utgå från att rutiner och arbetssätt kommer att se ut som tidigare. Alla har i någon mån förändrat sitt sätt att arbeta, och det är sannolikt så att flera förändrade beteenden och rutiner kommer att bli det nya normala.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet