VECKANS FRÅGA

Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är skyldig att systematiskt planera och genomföra arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, förebygga, genomföra och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. 

Vidare måste arbetet innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, missbrukshantering och frågor kring hot och våld. Arbetsgivaren har rätt att ta sina arbetstagare till hjälp. Arbetstagaren har ålagts en skyldighet att samverka och delta i arbetet tillsammans med arbetsgivaren. På varje arbetsplats där fler än fem arbetstagare regelbundet arbetar ska minst ett skyddsombud utses. Hela arbetsmiljöarbetet ska fungera som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är en fortlöpande process och arbetsgivaren ska därför hela tiden analysera och utvärdera eventuella risker som finns i företagets verksamhet.


VECKANS NYHET

Dags för munskydd på arbetsplatsen?

Visste du att Världshälsoorganisationen WHO nyligen uppdaterade sina riktlinjer om munskydd? Nu rekommenderar WHO användning av munskydd i folkmassor och på platser där det är svårt att hålla avstånd. Det kan gälla bland annat i kollektivtrafiken, men i vissa fall också på arbetsplatsen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Friskvård och hälsa