VECKANS FRÅGA

Hur beräknas dröjsmålsränta?

Hur man beräknar dröjsmålsräntan regleras i räntelagen. Räntelagen är dispositiv, vilket innebär att den gäller om inget annat har avtalats mellan parterna. 

Dröjsmålsräntan beräknas olika beroende på vad det är för typ av fordran. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsräntan från förfallodagen fram till dagen då betalning erläggs. 

Anges ingen förfallodag i fakturan utgår ränta från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa. 

Dröjsmålsräntesatsen vid utebliven betalning är gällande referensränta plus 8 procentenheter. 

Vid återbetalning då avtalet hävts beräknas dröjsmålsräntan på ett annorlunda sätt. På fordran som avser återgång av betalning då avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar enligt någon av de grunder som beskrivits ovan. I detta fall gäller dock gällande referensränta plus 2 procentenheter.


VECKANS NYHET

Skydda dig mot bluffakturor i sommar

Visste du att antalet bedrägeriförsök i form av utskick av bluffakturor ökar under sommaren? Riskerna för att utsättas ökar när den ordinarie personalen har semester och tillfälligt anställda sköter den löpande verksamheten. Som arbetsgivare kan du skydda dig mot bluffakturor, och vi har mallarna du behöver för det. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Fakturering
LÄS ÄVEN