VECKANS NYHET

Har du kvalitetssäkrat ditt företag?

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan, och kvalitet är en av många olika konkurrensfaktorer. Syftet med kvalitetsarbetet är framför allt att olika aktörer kopplade till företaget ska bli ännu mer nöjda med företaget. Målet är att kunderna ska bli mer nöjda med företagets produkter och tjänster samt att medarbetare, lagstiftare och andra externa aktörer ska bli mer nöjda med företaget och dess verksamhet. 

För att säkerställa kvaliteten inom företaget kan du jobba med ledningssystem och ISO-certifiering. Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel, men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av checklistor och andra mallar. Ta gärna del av DokuMeras mallar Kvalitetshandbok, Kvalitetspolicy, Checklista certifiering ISO 9001 och Checklista ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet. Fler mallar inom området hittar du här.

Visste du förresten att kvalitetssäkring är ett särskilt viktigt område för dig som berörs av offentlig upphandling? Mallar inom det området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Lönar det sig för små företag att ISO-certifiera sig?

Betrakta kostnaden för uppbyggandet av ett ledningssystem och certifieringskostnaden som vilken investering som helst. Uppskatta de förbättringar som kan finnas i företaget, baserat på de problem/utvecklingsmöjligheter som finns.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kvalitetssäkring
LÄS ÄVEN