VECKANS TIPS

Så här kan du skydda dig mot IT-brottslighet

Det är sannolikt att många även fortsättningsvis kommer att jobba hemifrån, och det innebär att riskerna för cyberbrottslighet av olika slag kommer att vara fortsatt hög. Även om det kanske inte är möjligt att helt skydda sig mot IT-brottslighet kan företag minska sin exponering för det genom att upprätthålla en effektiv strategi för cybersäkerhet med ett försvar på djupet. Några steg för att förebygga cyberbrott är att

  • utveckla tydliga policyer och procedurer kring cybersäkerhet
  • inventera och redogöra för de säkerhetsåtgärder som finns på plats för att skydda system och företagsdata,
  • använda tvåfaktorsautentisering eller fysiska säkerhetsnycklar - aktivera tvåfaktorsautentisering på varje onlinekonto när det är möjligt
  • muntligt kontrollera äktheten av förfrågningar om att skicka pengar genom att prata med en firmatecknare
  • skapa regler för intrångsidentifieringssystem som flaggar e-postmeddelanden
  • noggrant granska alla e-postförfrågningar för överföring av medel för att avgöra om ansökningarna är äkta
  • skapa incident- och responsplaner
  • kontinuerligt utbilda anställda om cybersäkerhet och förfaranden och vad man ska göra i händelse av en incident
  • genomföra alla programuppdateringar (patchar) och installera antivirusprogram på alla enheter kopplade till internet.
  • säkerhetskopiera data och information regelbundet för att minska omfattningen av skadan i händelse av en attack eller dataintrång.


VECKANS NYHET

Distansarbete eller återgång till arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver

Semestern är över för de flesta, men i år är det inte lika självklart att låta medarbetarna komma tillbaka till arbetsplatsen efter sommarledigheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet