VECKANS NYHET

Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig

Coronapandemin har bland annat förändrat hur vi arbetar och förhåller oss till varandra – numera jobbar många på distans samtidigt som social distansering uppmuntras i situationer där det är möjligt, men vad betyder dessa förändringar för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen? 

Faktum är att reglerna ser ut som tidigare. Arbetsgivaren ska fortfarande bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dvs. utreda, analysera och minska riskerna för skada och ohälsa på arbetsplatsen. Just nu är det särskilt viktigt att utreda riskerna för smittspridning på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa. 

Det finns många regler om arbetsmiljö, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka som är relevanta för verksamheten och hur man kan arbeta praktiskt med dessa. För att göra det enklare för dig att möta de krav som ställs har vi upprättat en Arbetsmiljöhandbok där du kan strukturera och dokumentera ditt arbete. 

För att komma igång på ett bra sätt kan du också ta del av våra mallar Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, Checklista smittrisker och hygien, Policy förhindrande av smitta och Hygienhandbok. Med hjälp av dessa mallar kan du få en bättre förståelse för vilka krav du omfattas av och vad du behöver göra. Betydligt fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN