VECKANS NYHET

Så styr du dina medarbetares ageranden

Visste du att du med ganska enkla medel kan styra dina medarbetare att agera på ett visst sätt i bestämda situationer? 

Det finns förstås många olika sätt att styra beteenden, men ett sätt är att upprätta policydokument. Syftet med en policy kan något förenklat sägas vara att de anställda ska vägledas att agera på ett sådant sätt att ett visst önskat resultat uppnås. Med hjälp av policydokument blir medarbetarna således medvetna om hur de förväntas agera i olika situationer.

I vissa situationer är det till och med ett krav enligt lag att upprätta riktlinjer och rutiner. Det gäller bland annat inom områden som arbetsmiljörätt enligt arbetsmiljölagen och jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen. 

DokuMera har ett stort antal policyer för företagandets alla områden, och vi har  översatt de allra viktigaste policyerna till engelska. Ta gärna del av vår Arbetsmiljöpolicy och vår Jämställdhetspolicy som alla arbetsgivare enligt lag är skyldiga att upprätta. På engelska har vi bland annat även policydokumenten Informationssäkerhetspolicy, IT-policy, Policy mot trakasserier och Representationspolicy. Ta gärna del av våra övriga policymallar, så att du enklare kan leva upp till de krav som ställs. 


VECKANS TIPS

Dessa policymallar behöver du ha enligt lag

Det finns ett antal policyer som är obligatoriska för varje arbetsgivare. Det är inte alltid dessa kallas för policyer i lag. Ibland används termer som riktlinjer och rutiner för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs, men i praktiken används vanligen policydokument av olika slag för att leva upp till de krav som ställs.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Policydokument