VECKANS FRÅGA

Finns det några framgångsfaktorer för att få igång friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen?

Många arbetsgivare subventionerar friskvård genom att anslå ett visst belopp per år och anställd (“friskvårdspeng”), som medarbetarna kan disponera efter eget behov. Även viktminskningsprogram, kostrådgivning och rökavvänjning faller under friskvårdspolicyn hos många arbetsgivare.

Dessa former av friskvård är skattebefriade. Många arbetsgivare har också en friskvårdstimme/vecka då de anställda uppmuntras motionera på arbetstid.

För att ett friskvårdsprojekt ska vara framgångsrikt finns följande principer:

  • Aktiviteten ska kunna genomföras av alla i gruppen.
  • Intensiteten ska inledningsvis vara låg.
  • Enkla motionsformer.
  • Låga krav på kunskaper.
  • Skaderisken ska vara låg.
  • Regelbundenhet erhålls om aktiviteten anpassas till vardagen.
  • Ledarledd aktivitet är att föredra i början.
  • Hänsyn ska tas till kulturella skillnader.

Låt hälsa och friskvård vara temat på en kick-off konferens, lyssna till inspirerande föreläsare, motivera och aktivera er tillsammans.

Företagshälsovården kan också kartlägga hälsostatusen genom t.ex hälsoprofilbedömningar, som både ger en individuell och en samlad bild gällande bland annat kost-, rök- och motionsvanor. Hälsoprofilen kan vara uppstarten till ”att komma igång”.


VECKANS NYHET

Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö

Visste du att organisatoriska faktorer kan ha stor betydelse för hälsan, välbefinnandet, effektiviteten och produktiviteten hos dina medarbetare? Det finns förhållandevis mycket forskning om vad som orsakar ohälsa, men inte lika mycket forskning om hur arbetet kan organiseras för att främja hälsa. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Friskvård och hälsa