NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001


VECKANS NYHET

Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö

Visste du att organisatoriska faktorer kan ha stor betydelse för hälsan, välbefinnandet, effektiviteten och produktiviteten hos dina medarbetare? Det finns förhållandevis mycket forskning om vad som orsakar ohälsa, men inte lika mycket forskning om hur arbetet kan organiseras för att främja hälsa. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Finns det några framgångsfaktorer för att få igång friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen?

Många arbetsgivare subventionerar friskvård genom att anslå ett visst belopp per år och anställd (“friskvårdspeng”), som medarbetarna kan disponera efter eget behov. Även viktminskningsprogram, kostrådgivning och rökavvänjning faller under friskvårdspolicyn hos många arbetsgivare.

LÄS MER >