VECKANS NYHET

Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö

Visste du att organisatoriska faktorer kan ha stor betydelse för hälsan, välbefinnandet, effektiviteten och produktiviteten hos dina medarbetare? 

Det finns förhållandevis mycket forskning om vad som orsakar ohälsa, men inte lika mycket forskning om hur arbetet kan organiseras för att främja hälsa. Som arbetsgivare finns det flera praktiskt användbara råd om hur du kan organisera arbetet för att främja välbefinnandet hos dina medarbetare. Sådana åtgärder kan också inverka positivt på arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

Du kan till exempel se till att skapa möjligheter för de anställda att få inflytande och medbestämmande över sin arbetssituation. Du kan också uppmuntra kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och andra karriärutvecklingsaktiviteter i det dagliga arbetet. Detta är endast några få exempel på åtgärder som kan vidtas för att främja medarbetarnas välbefinnande. 

Vi har många mallar inom både hälsa och arbetsmiljö. Ta gärna del av våra mallar Balanspolicy, Friskvårdspolicy, PM Mental hälsa i kristider och Måldokument arbetsmiljö. Fler mallar inom hälsa hittar du här, och fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Finns det några framgångsfaktorer för att få igång friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen?

Många arbetsgivare subventionerar friskvård genom att anslå ett visst belopp per år och anställd (“friskvårdspeng”), som medarbetarna kan disponera efter eget behov. Även viktminskningsprogram, kostrådgivning och rökavvänjning faller under friskvårdspolicyn hos många arbetsgivare.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?