VECKANS NYHET

Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö

Visste du att organisatoriska faktorer kan ha stor betydelse för hälsan, välbefinnandet, effektiviteten och produktiviteten hos dina medarbetare? 

Det finns förhållandevis mycket forskning om vad som orsakar ohälsa, men inte lika mycket forskning om hur arbetet kan organiseras för att främja hälsa. Som arbetsgivare finns det flera praktiskt användbara råd om hur du kan organisera arbetet för att främja välbefinnandet hos dina medarbetare. Sådana åtgärder kan också inverka positivt på arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

Du kan till exempel se till att skapa möjligheter för de anställda att få inflytande och medbestämmande över sin arbetssituation. Du kan också uppmuntra kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och andra karriärutvecklingsaktiviteter i det dagliga arbetet. Detta är endast några få exempel på åtgärder som kan vidtas för att främja medarbetarnas välbefinnande. 

Vi har många mallar inom både hälsa och arbetsmiljö. Ta gärna del av våra mallar Balanspolicy, Friskvårdspolicy, PM Mental hälsa i kristider och Måldokument arbetsmiljö. Fler mallar inom hälsa hittar du här, och fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Finns det några framgångsfaktorer för att få igång friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen?

Många arbetsgivare subventionerar friskvård genom att anslå ett visst belopp per år och anställd (“friskvårdspeng”), som medarbetarna kan disponera efter eget behov. Även viktminskningsprogram, kostrådgivning och rökavvänjning faller under friskvårdspolicyn hos många arbetsgivare.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN