VECKANS FRÅGA

Nya lagar och regler från den 1 januari 2020

1. Utökat anställningsskydd

Anställningsskyddet har förlängts. När en arbetstagare har fyllt 68 år har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen utan att det finns saklig grund. Tidigare gällde en åldersgräns om 67 år. Vidare har den särskilda formen av visstidsanställningar för äldre tagits bort.  

2. Pensionsåldern har höjts

Du kan tidigast gå i pension av åldersskäl när du har fyllt 62 år. Tidigare har samma åldersgräns varit 61 år. 

3. Lägsta tillåtna krav på aktiekapital har sänkts från 50 000 till 25 000

Numera gäller att aktiekapitalet ska vara minst 25 000 kronor vid registrering av ett privat aktiebolag. Tidigare har beloppet 50 000 kronor gällt. 

4. Reglerna om penningtvätt har skärpts

Det femte penningtvättsdirektivet har införts, vilket bland annat innebär att flera personer kan ses som ansvariga när det förekommer oegentligheter i ett bolag. Dessutom ställs det högre krav om man gör transaktioner med kunder i så kallade högriskländer. 

5. Barnkonventionen har blivit lag

FN:s barnkonvention har nu blivit svensk lag. Syftet har varit att utöka barns rättigheter ytterligare. 

6. Sänkt skatt på drivmedel

Skatten på drivmedel har sänkts. 

7. Avskaffad värnskatt

Värnskatten är en skatt på fem procent som tas ut på den del av en persons inkomst som överstiger 689 300 kronor.  

Ändringen innebär att beskattningsbara inkomster över 490 700 kronor enbart beskattas med 20 procent i inkomstskatt, utöver den kommunala inkomstskatten. 


VECKANS NYHET

Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad

Som företagare känner du naturligtvis till att det finns många olika lagar och regler att följa, men visste du att många av skyldigheterna förutsätter att skriftlig dokumentation upprättas?  Det gäller särskilt i fråga om arbetsmiljö. Antalet skyldigheter ökar dessutom med antalet anställda, och det kan vara svårt att veta vilka skyldigheter man faktiskt omfattas av. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom samägande. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >