NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
PM Magkänsla och motivation
PM Motiverande reflektion
PM Hålla en hög positiv frekvens


VECKANS NYHET

Så här förebygger du psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Visste du att nästan varannan arbetstagare känner oro och ångest över sitt jobb? Den psykiska ohälsan har ökat under en lång tid, och ökningen beror inte bara på coronapandemin. Oavsett vad den psykiska ohälsan beror på medför den ett ansvar för dig som arbetsgivare.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. 

LÄS MER >