VECKANS NYHET

Så här förebygger du psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Visste du att nästan varannan arbetstagare känner oro och ångest över sitt jobb? Den psykiska ohälsan har ökat under en lång tid, och ökningen beror inte bara på coronapandemin. 

Oavsett vad den psykiska ohälsan beror på medför den ett ansvar för dig som arbetsgivare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare ska bedriva omfattar även medarbetarnas psykiska ohälsa, vilket innebär att du behöver identifiera, åtgärda och följa upp de arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen. 

Med hjälp av DokuMeras mallar kan du uppfylla många av de skyldigheter som framgår dels av arbetsmiljölagen, dels av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ta del av våra mallar Checklista undvika stressrelaterad ohälsaPolicy arbetsrelaterad psykisk ohälsa och Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra ditt arbetsmiljöarbete. Fler mallar om arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Är en arbetstagares överträdelse av en policy grund för uppsägning eller avsked?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >