VECKANS NYHET

Vi har nya mallar på engelska – nu får du en utan kostnad

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och de flesta av oss har åtminstone någon leverantör, samarbetspartner eller kollega med engelska som arbetsspråk. När du behöver ett avtal eller annat underlag är det tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

Till våra mest nedladdade mallar på engelska hör Samarbetsavtal, Affärsplan, Aktieägaravtal och Anställningsavtal tillsvidareanställning. Den här veckan har vi publicerat ytterligare mallar på engelska, nämligen Fullmakt att ingå avtal, Policy för distansarbete, Enkelt skuldebrev, Löpande skuldebrev och Anställningsavtal provanställning. Fler mallar på engelska hittar du här

Just nu kan du få valfri engelsk mall av oss utan kostnad. Ta kontakt med oss här och berätta vilken du vill ha, så hjälper vi dig. Du som har vår tjänst Företagspaketet kan själv ladda ner du mallar du vill ha.

Erbjudandet gäller till och med den 26 oktober 2020. 


VECKANS FRÅGA

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar på engelska. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >