VECKANS FRÅGA

Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. 

Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy (eller liknande dokumentation) för området upprättas. Exempel på lagar som kräver att företag har upprättat en policy (eller annan skriftlig dokumentation) för ett visst område är arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och diskrimineringslagen. 

Arbetsgivaren är också skyldig att informera arbetstagarna om vilka bestämmelser och regler som gäller på arbetsplatsen för semester, sjukskrivningar, säkerhet, lönesättning etc. För att kunna förmedla denna information är det viktigt att företaget har väl genomarbetade och tydligt utformade policydokument inom de olika områdena. 

Med väl genomarbetade policydokument är det också betydligt enklare att utveckla och göra företaget mer effektivt och framgångsrikt. Om alla medarbetare känner till hur verksamheten fungerar och vilka mål och visioner som eftersträvas blir hela företaget effektivare och mer framgångsrikt. 


VECKANS NYHET

Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – här är listan

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >