NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Hygienhandbok
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Årshjul ekonomiarbete


VECKANS NYHET

Lagstadgade krav utifrån antalet anställda – här är listan

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy (eller liknande dokumentation) för området upprättas.

LÄS MER >