VECKANS FRÅGA

Hur ska man strukturera en projektgrupp inom ISO-arbetet?

Det är lämpligt att man bemannar projektet med medarbetare från de flesta avdelningar/divisioner/produktområden och vid behov externa deltagare. Alla nivåer, alltifrån ledningen till verkstadsgolvet, gärna med följande struktur: 

  • Projektgrupp under ledning av en bra projektledare. Deltagare med förmåga att skriva kort och koncist samt någon lämplig att ta rollen som internrevisor.
  • Styrgrupp med ledningsrepresentant som har befogenhet att ta beslut.
  • Referensgrupp med användare. Dessa utgör remissinstans och behöver inte lägga ner så stor arbetsinsats. Ett litet företag kan givetvis klara sig med en hopslagen grupp och ett förenklat arbetssätt, men se till att ansvaret är tydligt. 

Viktigt är att ta fram och besluta om projektplan och budget. Se till att expertkunskaper vad gäller ledningssystem och ISO 45001 finns tillgängliga, in-house eller på konsultbasis. Tänk på att ett projekt som drivs effektivt och med stöd från ledningen ger en bra förankring bland företagets personal.


VECKANS NYHET

Har du sett våra nya mallar om ISO 45001 – kvalitetssäkring inom arbetsmiljö?

Vi har fått många frågor och önskemål om mallar gällande ISO 45001, och nu har vår samarbetspartner och expert inom ISO och kvalitetssäkring, Viveca Ring på ISO-Konsult AB, hjälpt oss i framtagandet av många mallar inom området. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom kvalitetssäkring. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kvalitetssäkring
LÄS ÄVEN