VECKANS FRÅGA

Kan en arbetstagare sägas upp på grund av sjukdom?

Sjukdom är i normalfallet inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren kan emellertid säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl om arbetstagaren har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga, men det förutsätter att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom ramen för sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar samt att omplacering inte är möjlig. Om arbetstagaren inte medverkar till rehabiliteringen kan det påverka bedömningen av huruvida arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.


VECKANS NYHET

Så här undviker du att smittas på arbetsplatsen

Antalet bekräftade coronafall ökar snabbt över hela landet, och den oroande utvecklingen ställer krav på oss alla. Som arbetsgivare kan du agera ansvarsfullt genom att vidta genomtänkta och preventiva åtgärder. Enligt arbetsmiljölagen är det också din skyldighet att vidta åtgärder som minskar riskerna för att dina medarbetare skadas eller blir sjuka på arbetsplatsen.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom kvalitetssäkring. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >