VECKANS NYHET

Till dig som fattar beslut – främjar du verkligen företagets mål?

Som chef har du ett stort ansvar. Du förväntas organisera verksamheten så att företagets mål kan uppnås, och till dina uppgifter hör bland annat att tydliggöra för var och en av medarbetarna vad som förväntas av dem för att uppnå detta. Trots detta visar undersökningar att nästan var tredje chef lägger mer än halva sin arbetstid på administration.

Är du beslutsfattaren i ditt företag som mestadels ägnar dig åt administration? Det behöver inte nödvändigtvis vara av ondo, men det är i regel inte administrativa åtgärder som leder till att företaget når sina mål. Mot bakgrund av detta kan det vara lämpligt att ställa sig frågan om de åtgärder du vidtar främjar företagets mål i tillräcklig utsträckning. Om svaret är nej är det hög tid för förändring.

Vi har många mallar som hjälper dig att nå företagets mål, och just nu vill vi särskilt lyfta fram Likviditetsbudget, Personalkostnadsbudget, Arbetsordning styrelsens arbete, Arbetsordning och instruktion ledningsgrupp och Styrelsehandbok.


VECKANS TIPS

Har du sett över semesterplaneringen inför julhelgerna?

Även om julen i år inte riktigt kommer att se ut som vanligt för många av oss kan det ändå vara skönt att vara ledig under en mer sammanhängande period. Om du inte redan har sett över bemanningen på ditt företag inför julhelgerna är det dags att göra det nu. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >