VECKANS NYHET

Har du sett över företagets brandskydd i år?

För många innebär december både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? Bränder är mer vanligt förekommande i hushåll än i företagslokaler, men det är ändå viktigt att regelbundet se över företagets brandskydd samt säkerställa att de skyddsåtgärder som vidtagits är tillräckliga. 

Visste du att du enligt lag är skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete? Det innebär att du måste vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

DokuMera har mallarna du behöver för att förbättra brandskyddet i ditt företag och för att fullgöra dina lagstadgade skyldigheter. Ta exempelvis del av vår Brandskyddspolicy och Checklista systematiskt brandskyddsarbete för att påbörja ditt brandskyddsarbete. Vi har också en Brandskyddshandbok som gör det enkelt för dig att strukturera hela verksamhetens brandskyddsarbete. Fler mallar om brandskydd finner du här


VECKANS FRÅGA

Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar om ekonomiska föreningar. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Brandskydd