VECKANS FRÅGA

Vem är ansvarig för företagets brandskydd?

Det är ägaren av en byggnad samt nyttjanderättshavare, dvs. den som bedriver verksamhet, som är ansvariga för brandskyddet i byggnader och anläggningar. Om dessa är olika personer är det viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna. 

Huvudansvaret för brandskyddet vilar alltid på högste chefen i organisationen. Om denne inte jobbar med brandskyddsfrågor ska ansvaret delegeras ut i organisationen. Det är emellertid möjligt att endast fördela arbetsuppgifter, men ansvaret kvarstannar då hos den högre chefen. Beroende på hur strukturen ser ut kan ansvaret för brandskyddet alltså se något annorlunda ut.


VECKANS NYHET

Har du sett över företagets brandskydd i år?

För många innebär december både julstämning och levande ljus, men visste du att det sker ungefär 40 % fler bränder i december jämfört med övriga månader? Bränder är mer vanligt förekommande i hushåll än i företagslokaler, men det är ändå viktigt att regelbundet se över företagets brandskydd samt säkerställa att de skyddsåtgärder som vidtagits är tillräckliga. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar om ekonomiska föreningar. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Brandskydd