NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Bilaga Kravspecifikation uppdragsavtal 
Checklista tidsplan vid introduktion av nyanställd 
Frågeformulär – precisera och förstå uppsatta mål 
Inbjudan – frågor inför avslutsintervju 
Livshjul för förbättrad måluppfyllelse 


VECKANS NYHET

Strukturera nästa års arbete med hjälp av våra årshjul – nu får du ett utan kostnad!

Tycker du att det är svårt att hålla koll på hur du och dina anställda bör jobba för att det ska bli så korrekt och effektivt som möjligt? I så fall är du inte ensam. Som företagare behöver du vidta många åtgärder inom vitt skilda områden, och inte sällan är kunskaperna inom de olika områdena ganska låg.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?

Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningen följs. Vanligtvis representeras arbetsgivaren av den högste chefen i organisationen och denne har då ansvar för att arbetsmiljöansvaret verkställs i organisationen. 

LÄS MER >