VECKANS KRÖNIKA

Arbetsrättsliga nyheter för 2021

Veckans krönika är skriven av vår sakkunnige inom arbetsrätt, Michael Jensen på Arbetsrättsbyrån MBL 11. Du kan läsa mer om honom och hans verksamhet på hemsidan MBL 11

Så här i december är det på sin plats att fundera på vilka arbetsrättsliga förändringar som du som företagare behöver förhålla dig till 2021. Året har varit mycket händelserikt på arbetsrättens område av tre skäl: avtalsrörelsen, förhandlingar om ny LAS och offensiva åtgärder från staten med anledning av pandemin.

1. Återställare efter för mycket Corona

Det kom en hel drös med regleringar som har kopplingar till den pågående pandemin. Några handlar om att minska smittspridning, andra om att minska belastningen på vården och det tredje området handlar om att ekonomiskt överbrygga effekterna av pandemin i drabbade bolag så att dessa finns kvar när pandemin lämnat oss.

Problemområden i år har varit dels personer som kommer till jobbet med symtom och dels personer som du som arbetsgivare misstänker inte är sjuka men ändå stannar hemma.  Här kan vi berätta att rätten för dig som arbetsgivare att kräva sjukintyg från dag 1 och skyldigheten för den anställde att inkomma med läkarintyg från dag 8 fortsatt är satt på paus. Däremot så har Försäkringskassan stramat åt sitt regelverk och de begär nu återigen sjukintyg från dag 15 och sjukintyg från dag 8 vid vård av barn. De fall där det blir aktuellt med sjukintyg från dag 1 är vid smittbärarpenning. Hur man ska hantera personal med symtom är en knivig arbetsrättslig fråga och vi råder er att ta hjälp av en arbetsrättsexpert om personal vägrar gå hem.

Sverige har just nu ca 450 000 arbetslösa och 550 000 är eller har varit korttidspermitterade under 2020. För många företag har detta varit räddningen och för många anställda har det inneburit att de kunnat behålla sin anställning. Regeringen har meddelat att de avser att förlänga systemet, med nedtrappning från 1 april 2021.

Sammantaget så kan ni förvänta er att många av de åtgärder som beslutades i mars och april har eller kommer att försvinna under 2021. 

2. Ny lagstiftning 

En förändring från i år som vi gärna vill upplysa om är de regler som gäller vid utstationering av personal. I korthet kan man säga att reglerna går ut på att det blir hårdare kontroll av såväl er som köper tjänsten som de företag som är i Sverige och utstationerar personal samtidigt som lagen också ger våra gästarbetare ett starkare villkorsskydd. I praktiken betyder det att facken med stöd av lagen kan framtvinga konflikt i syfte att skapa bättre villkor för arbetarna än de kunde innan lagens förändring.

En annan gammal goding från i år är att rätten att stanna kvar i tjänst är höjd till 68 år. 

Visselblåsarskydd finns redan i Sverige men nu kommer det en gemensam lagstiftning från EU. Lagen innebär ett förstärkt skydd för anställda i företag med mer än 50 anställda.  Kraven på företaget innebär att det ska finnas ett internt system för rapportering av missförhållande för de som finns i din verksamhet. Arbetsrättsbyrån MBL 11 har tagit fram såväl en policy, rutin som en digital teknisk lösning. Hör av er till oss om intresse finns för detta paket.

3. Några rättsfall från Arbetsdomstolen 2020

Från Arbetsdomstolen vill vi gärna lyfta tre intressanta domar som vi tror kan vara av intresse för er. 

Dom Nr 2. En seger för vår egen kund som vi stöttade som ombud och en seger för mindre bolag. Denna dom är inte bara intressant för att vi vann den utan för att här sätter Arbetsdomstolen ner foten kring vilka administrativa krav som kan ställas på en liten arbetsgivare avseende omplaceringsutredning som ska göras innan uppsägning. Arbetsgivaren kunde lätt överblicka sin verksamhet (25 anställda) och kunde därför utan vidare administration konstatera att inga lediga jobb fanns att erbjuda.

Dom Nr 7.  Arbetsdomstolen konstaterade att under restiden mellan bostaden och arbetsplatsen så stod inte arbetstagaren till arbetsgivarens förfogande. Detta får effekter på arbetstiden och klart därmed också för när man har rätt till lön.

Dom Nr 15. Denna handlar om att familjemedlemmar är undantagna från LAS. Hur länge gäller detta efter att skilsmässan gått igenom? I det aktuella ärendet blev en “före detta” uppsagd 9 månader efter det att skilsmässan hade gått igenom. Personen ansågs i detta ärende fortfarande omfattas av familjeundantaget.

4. Arbetsrättsliga snackisar 2021

Från EU är det lagstiftning på gång vad gäller tydlighet i anställningen vad gäller vilka villkor anställningen omfattas av. Denna fråga är ute för kommentarer från myndigheter, fack med flera. Lagstiftning kommer sannolikt att införas 2022. Vi har också frågan om minimilön i Europa som kommer att införas de närmaste åren.

Till sist kommer här några ord om nästa års stora snackis. Vi kommer med största sannolikhet att få förändringar i LAS. Till grund för lagstiftningen står det förslag som framförhandlats av fack och arbetsgivarorganisationer. Det stora bytet är högre kostnader för utbildning mot ett lättare liv som arbetsgivare.

Några av de sannolika förändringar som jag ser framför mig är:

Till arbetsgivarens fördel är att rätten att kvarstå i anställning vid en ogiltigförklarad uppsägning bara gäller under uppsägningstiden. Detta skulle i vårt aktuella ärende 2020 nr 2 ha inneburit att arbetsgivaren, som ju vann tvisten, fick betala uppsägningslön i en månad och inte, som nu, lön så länge tvisten pågick.

Uppsägningsreglerna vid personliga skäl förenklas något för arbetsgivaren och turordningsreglerna vid arbetsbrist förändras så att tre kan undantas per driftsenhet och avtalsområde. Om arbetsgivaren har många anställda kan istället för 3 st max 15 % av de som omfattas undantas.

Facken får till försämringar i förhållande till er som arbetsgivare rörande inhyrning, hyvling och när en visstidsanställning blir en tillsvidareanställning. 

Spontant känns uppgörelsen bra. Det stora bytet kompetensutveckling mot lättare LAS gynnar Sverige. 

Lycka till med ditt år som chef och företagare 2021!  

Michael Jensen arbetar som Arbetsrättsjurist på Arbetsrättsbyrån MBL 11. En verksamhet som är helt specialiserad på att hjälpa arbetsgivare med arbetsrätt i förväg i förebyggande syfte, eller i efterhand vid tvister. Vid behov och hjälp går det bra att höra av sig till michael@mbl11.se.


VECKANS NYHET

God jul önskar vi på DokuMera!

Snart är det dags för ett nytt år med nya möjligheter, och just i år är det nog många som önskar lägga det gångna året bakom sig så snart som möjligt. Oavsett hur det nya året börjar är det viktigt att vara utvilad. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

DokuMeras julgåva – 50 000 kronor till SOS Barnbyar

Nu är det snart jul, och varje år brukar vi på DokuMera ge dig som har vår tjänst Företagspaketet en julgåva som tack för året som varit. I år har vi bestämt oss för att göra ett undantag, och skänker i stället 50 000 kronor till SOS Barnbyar; i hopp om att fler barn ska få en bättre och tryggare vardag med mer omsorg och kärlek.

LÄS MER >