VECKANS NYHET

Många måsten och borden för dina anställda? Vi har årshjulet du behöver!

Om du har anställda i företaget är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Det finns många skyldigheter du behöver uppfylla enligt lag, men det finns också många andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. Detta är ett arbete som består av många delar, och inte sällan kan det vara svårt att veta vad som behöver göras och hur man kan arbeta för att följa alla måsten och borden. 

I det här årshjulet om anställning presenterar vi de viktigaste områdena och frågorna att se över vad gäller dina anställda. Du kan naturligtvis lägga upp ditt arbete på ett annat sätt, men med årshjulet får du förslag på hur arbetet med dina anställda kan läggas upp under året. Du kan ladda ner årshjulet utan kostnad här

Vill du veta vilka lagstadgade skyldigheter du har i fråga om dina anställda? I vår mall om lagstadgade krav kan du se vilka skyldigheter du måste uppfylla utifrån antalet anställda i verksamheten. Varför inte ta del av den mallen på samma gång? Du kan ladda ner den utan kostnad här


VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >