NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Retur- och servicerapport
Protokoll för egenkontroll
Checklista vinstuttag fåmansföretag
Årshjul Arbetsmiljö
Avropsavtal


VECKANS NYHET

Många måsten och borden för dina anställda? Vi har årshjulet du behöver!

Om du har anställda i företaget är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Det finns många skyldigheter du behöver uppfylla enligt lag, men det finns också många andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. Detta är ett arbete som består av många delar, och inte sällan kan det vara svårt att veta vad som behöver göras och hur man kan arbeta för att följa alla måsten och borden. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas.

LÄS MER >