VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. 

Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas. Exempel på lagar som kräver att företag har upprättat en policy (eller annan skriftlig dokumentation) för ett visst område är arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och diskrimineringslagen. 

Arbetsgivaren har även skyldigheter att informera arbetstagarna om vilka bestämmelser och regler som gäller på arbetsplatsen för semester, sjukskrivningar, säkerhet, lönesättning etc. För att kunna förmedla denna information är det viktigt att företaget har väl genomarbetade och tydligt utformade policys inom de olika områdena. Vidare är det av stor vikt för att utveckla och göra företaget mer effektivt och framgångsrikt att man har väl genomarbetade policys. Om alla medarbetare känner till hur verksamheten ska fungera och vilka mål och visioner som eftersträvas blir hela företaget effektivare och mer framgångsrikt.


VECKANS NYHET

Många måsten och borden för dina anställda? Vi har årshjulet du behöver!

Om du har anställda i företaget är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Det finns många skyldigheter du behöver uppfylla enligt lag, men det finns också många andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. Detta är ett arbete som består av många delar, och inte sällan kan det vara svårt att veta vad som behöver göras och hur man kan arbeta för att följa alla måsten och borden. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Policydokument