VECKANS KRÖNIKA

ISO och ledningssystem – vad är det?

Det här är en förkortad version av vårt PM om ledningssystem som vår sakkunnige inom ledningssystem och kvalitetssäkring, Viveca Ring på ISO-Konsult AB, har skrivit. Du kan utan kostnad ladda ned promemorian i sin helhet här. Längst ner i promemorian finner du en presentation av Viveca Ring och vad hon kan hjälpa dig med. 

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är ett verktyg som hjälper dig att leda, planera, kontrollera, följa upp och styra er verksamhet. Ledningssystemet dokumenteras i processer och rutiner och ger dig en möjlighet att få ett helhetsgrepp om den interna produktionen/tjänsteutveckling och de kraven som ställs på din organisation.

Genom att analysera, förstå och genomföra förbättringsaktiviteter, som identifieras, kan du utveckla och förbättra era arbetsmetoder och rutiner. 

Ett framgångsrikt arbete med ett ledningssystem består av tre beståndsdelar:

  1. ISO – ställer krav på VAD ert ledningssystem ska uppfylla
  2. Ledningssystem - beskriver HUR ni ska arbeta för att uppnå kraven i ert ledningssystem
  3. VAD och HUR ska kunna mätas för att ständig förbättring ska kunna visas
Varför ska man införa ett ledningssystem?

Krav på införandet av ett ledningssystem kan komma från både externt och internt håll. 

Målet med ett ledningssystem är att åstadkomma struktur, ständiga förbättringar, förebyggande av fel, minskad negativ miljöpåverkan och förluster i försörjningskedjan. Detta leder till ett ökat värde för kunderna, vilket leder till ökad lönsamhet!

Vad är en standard?

I alla organisationer finns ett intresse av att hitta gemensamma arbetsmetoder, rutiner och processer. En ISO-standard ger er ett verktyg och ett gemensamt språk för att kunna driva verksamheten framåt. Standarderna bygger på vad man identifierat som ”best practice” från andra organisationer som är framgångsrika.

Viveca Ring

ISO-Konsult AB

ISO-Konsult har, sedan 1982, arbetat med över 200 företag i olika branscher och tagit fram verksamhetsanpassade ledningssystem för ISO 9001, 14001 och 45001. Viveca är utbildad miljörättsjurist och utbildad kvalitetsrevisor med stor erfarenhet av att arbeta med verksamheter som sträcker sig från fåmansföretag till globala företag. Tillsammans med oss kan du fokusera på kärnverksamheten och slippa oroa dig för om du gör rätt eller fel. Vi ser till att du alltid gör rätt.

Mer information om ISO-Konsult hittar du vi ISO-Konsults hemsida. Du kan också kontakta Viveca direkt på viveca@isokonsult.se eller 070 - 736 10 89.


VECKANS NYHET

Ledningssystem och ISO – nya mallar på DokuMera

I alla organisationer finns det ett intresse av att hitta gemensamma arbetsmetoder, rutiner och processer. En ISO-standard ger dig ett verktyg och ett gemensamt språk för att kunna driva verksamheten framåt. Standarderna bygger på vad man identifierat som ”best practice” från andra organisationer som är framgångsrika.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom kvalitetssäkring och ledningssystem. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kvalitetssäkring
LÄS ÄVEN