VECKANS NYHET

Ledningssystem och ISO – nya mallar på DokuMera

I alla organisationer finns det ett intresse av att hitta gemensamma arbetsmetoder, rutiner och processer. En ISO-standard ger dig ett verktyg och ett gemensamt språk för att kunna driva verksamheten framåt. Standarderna bygger på vad man identifierat som ”best practice” från andra organisationer som är framgångsrika.

Genom att analysera, förstå och genomföra förbättringsaktiviteter, som identifieras, kan du utveckla och förbättra företagets arbetsmetoder och rutiner. Nu har vi lagt upp många nya mallar om ledningssystem och ISO så att du enklare ska kunna förbättra och utveckla din verksamhet. Den viktigaste mallen är vår handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001. Fler mallar inom området hittar du här.

I Veckans krönika kan du läsa mer om vad arbetet med ledningssystem och ISO innebär rent praktiskt. I fliken Nytt på DokuMera kan du se vilka mallar inom området som vi nyligen har lagt upp. 


VECKANS KRÖNIKA

ISO och ledningssystem – vad är det?

Ett ledningssystem är ett verktyg som hjälper dig att leda, planera, kontrollera, följa upp och styra er verksamhet. Ledningssystemet dokumenteras i processer och rutiner och ger dig en möjlighet att få ett helhetsgrepp om den interna produktionen/tjänsteutveckling och de kraven som ställs på din organisation.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom kvalitetssäkring och ledningssystem. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kvalitetssäkring