NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
PM Ledningssystem - vad är det?
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001


VECKANS NYHET

Ledningssystem och ISO – nya mallar på DokuMera

I alla organisationer finns det ett intresse av att hitta gemensamma arbetsmetoder, rutiner och processer. En ISO-standard ger dig ett verktyg och ett gemensamt språk för att kunna driva verksamheten framåt. Standarderna bygger på vad man identifierat som ”best practice” från andra organisationer som är framgångsrika.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

ISO och ledningssystem – vad är det?

Ett ledningssystem är ett verktyg som hjälper dig att leda, planera, kontrollera, följa upp och styra er verksamhet. Ledningssystemet dokumenteras i processer och rutiner och ger dig en möjlighet att få ett helhetsgrepp om den interna produktionen/tjänsteutveckling och de kraven som ställs på din organisation.

LÄS MER >