VECKANS FRÅGA

Vad ska arbetsgivaren tänka på vid distansarbete?

Som arbetsgivare finns det många frågor att ta ställning till när medarbetarna ska jobba på distans. Det mest grundläggande är att upprätta en policy för distansarbete, men det finns annat som också behöver ses över. Här nedan följer några frågor som behöver ses över/regleras.

Bland det absolut viktigaste att göra är att se över företagets informationssäkerhet. Det finns många viktiga åtgärder att vidta, och det som nämns nedan är endast ett axplock av åtgärder och mallar.

Upprätta en informationssäkerhetspolicy 

Checklista informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy detaljerad
Informationssäkerhetspolicy enkel 

Vad ska gälla för åtkomst till företagets nätverk?

Ta del av vår policy för användning av nätverkstjänster samt policy om fjärranslutning

Mobil databehandling

Portabel IT-utrustning, såsom smarta telefoner och laptops, är viktiga verktyg för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Användning av sådan utrustning medför emellertid säkerhetsrisker, vilket innebär att obehörig åtkomst till företagets informationstillgångar och IT-infrastruktur kan ske om inte adekvata skyddsåtgärder vidtas. Varje företag bör sträva efter att ha kontroll över sina informationstillgångar, oavsett vem som äger utrustningen som informationen finns lagrad på eller som har möjlighet att tillgängliggöra den. Ta del av vår policy för mobil databehandling för att reglera vad som ska gälla. 

Skydd mot nätfiske

Med anledning av att allt fler kommer att jobba på distans är det sannolikt att antalet försök till phising kommer att öka. Se till att informera dina medarbetare om riskerna och hur de kan skydda sig. Ta del av vår mall checklista – skydd mot nätfiske (phishing).

Upprätta en överenskommelse om distansarbete

Glöm inte bort att upprätta en överenskommelse med dina anställda om vilka regler som ska gälla under den tid som arbetet ska utföras på distans. Det kan du göra med hjälp av vår mall överenskommelse om distansarbete


VECKANS NYHET

Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2021

Nu i början av det nya året vill vi tipsa dig om våra årshjul. Med hjälp av dem kan du enkelt planera och strukturera ditt arbete under året, vilket minskar risken för att du glömmer bort viktiga frågor som måste ses över samtidigt som det ökar dina möjligheter att effektivisera dina rutiner.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >