VECKANS TIPS

Hur ska man strukturera en projektgrupp inom ISO-arbetet?

Det är lämpligt att man bemannar projektet med medarbetare från de flesta avdelningar/divisioner/produktområden och vid behov externa deltagare. Alla nivåer, alltifrån ledningen till verkstadsgolvet, gärna med följande struktur: 

  • Projektgrupp under ledning av en bra projektledare. Deltagare med förmåga att skriva kort och koncist samt någon lämplig att ta rollen som internrevisor.
  • Styrgrupp med ledningsrepresentant som har befogenhet att ta beslut.
  • Referensgrupp med användare. Dessa utgör remissinstans och behöver inte lägga ner så stor arbetsinsats. Ett litet företag kan givetvis klara sig med en hopslagen grupp och ett förenklat arbetssätt, men se till att ansvaret är tydligt. 

Viktigt är att ta fram och besluta om projektplan och budget. Se till att expertkunskaper vad gäller ledningssystem finns tillgängliga, in-house eller på konsultbasis. Tänk på att ett projekt som drivs effektivt och med stöd från ledningen ger en bra förankring bland företagets personal.


VECKANS NYHET

Kvalitetssäkra ditt företag steg för steg – så här gör du

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

Är vi personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde? Den frågan ställs ofta till mig, och det är inte konstigt. Frågan är av praktiskt intresse, och ofta är gränsdragningen komplicerad, vilket beror på att det praktiska affärslivet blir alltmer komplext.

LÄS MER >