VECKANS NYHET

Kvalitetssäkra ditt företag steg för steg – så här gör du

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

Vi får många frågor och önskemål om mallar för kvalitetssäkring, och därför har vi upprättat mallar som steg för steg inom olika områden visar hur du ska gå tillväga för att kvalitetssäkra din verksamhet.

Vi rekommenderar att du börjar med våra mallar om ISO 9001 som lägger grunden för företagets kvalitetssäkringsarbete. För att du ska komma igång så snabbt och enkelt som möjligt kan du just nu ladda ner mallen Checklista certifiering ISO 9001 utan kostnad. Fler mallar som hjälper dig på vägen hittar du här. Om du vill fortsätta med kvalitetssäkringsarbetet har vi också mallarna du behöver för att förbättra miljön och arbetsmiljön.  


VECKANS TIPS

Hur ska man strukturera en projektgrupp inom ISO-arbetet?

Det är lämpligt att man bemannar projektet med medarbetare från de flesta avdelningar/divisioner/produktområden och vid behov externa deltagare. Alla nivåer, alltifrån ledningen till verkstadsgolvet.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

Är vi personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde? Den frågan ställs ofta till mig, och det är inte konstigt. Frågan är av praktiskt intresse, och ofta är gränsdragningen komplicerad, vilket beror på att det praktiska affärslivet blir alltmer komplext.

LÄS MER >