VECKANS NYHET

Personalhandboken – här är dokumenten du behöver

I förra veckans nyhetsbrev fick du tips och råd om vilka dokument du behöver när en anställning ska upphöra. Inte sällan är det många dokument som behöver upprättas, och arbetet är ofta både tidskrävande och komplicerat.

Med hjälp av en Personalhandbok kan du samla företagets alla rutiner, riktlinjer och dokument inom personal på en och samma plats; allt från rekryteringsprocessen till anställningens upphörande. Genom att dokumentera ditt personalarbete sparar du inte bara mycket tid; du effektiviserar, tydliggör och förenklar också företagets personal- och administrationsarbete så att alla vet vad som förväntas.

Vill du veta mer om alla de fördelar du kan få genom att använda dig av vår personalhandbok? Just nu kan du utan kostnad ta del av våra mallar Årshjul för anställda och Årshjul för arbetsmiljö och se exempel på områden du kan upprätta dokument inom. Naturligtvis har vi alla de stöddokument du behöver i ditt arbete, och dessa finns listade i årshjulen.

Vill du veta mer om personalhandboken och hur du kan använda den på bästa möjliga sätt? Kontakta gärna någon av våra säljare här som gärna ger dig fler tips och råd.


VECKANS TIPS

Semestertider – vad gäller?

Nu planeras semesterledigheten runt om på Sveriges arbetsplatser, och de anställda meddelar när de vill ta ut sin semester, men vem äger egentligen frågan om semester? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera på den kommande kvartalsrapporten med Arbetsrättsbyrån MBL11.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Framtidsfullmakten – vad ska den innehålla?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >