VECKANS TIPS

Semestertider – vad gäller?

Nu planeras semesterledigheten runt om på Sveriges arbetsplatser, och de anställda meddelar när de vill ta ut sin semester, men vem äger egentligen frågan om semester? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera på den kommande kvartalsrapporten med Arbetsrättsbyrån MBL11. Kvartalsrapporten är en timmes lång utbildning för arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter som hålls digitalt en gång i kvartalet. Just denna kvartalsrapport är gratis för dig som kund till DokuMera i mån av plats och anmälan görs till info@mbl11.se. Några av frågorna som behandlas är (Obs - svåra frågor med enkla svar): 

Vem äger frågan om semester? 

Svar: Arbetsgivaren! Arbetsgivaren lägger ut semesterledigheten. De anställda “tar” inte ut sin semester, däremot får anställda ofta ha önskemål om hur semesterledigheten ska förläggas.

Kan en tillsvidareanställd välja att ta ut semestern som pengar i stället för ledighet? 

Svar: Nej! Detta kan bara komma på tal när den anställde ska avsluta sin anställning. 

Kan inte de anställda sköta sin egen semesterledighet?

Svar: I vissa fall är det möjligt, men det är inte att rekommendera. 

Måste en anställd vara semesterledig även om denne inte vill det? 

Svar: Ja! 

Dessa frågor och flera därtill behandlas på kvartalsrapporten den 29 mars kl. 10.00. Webinariet är gratis för dig som är kund till DokuMera men antalet platser är begränsat. Anmälan skickar du till  info@mbl11.se senast den 28 mars.  


VECKANS NYHET

Personalhandboken – här är dokumenten du behöver

Med hjälp av en Personalhandbok kan du samla företagets alla rutiner, riktlinjer och dokument inom personal på en och samma plats; allt från rekryteringsprocessen till anställningens upphörande.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Framtidsfullmakten – vad ska den innehålla?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >