VECKANS TIPS

Arbetsmiljö på distans – här är mallarna du behöver

Coronapandemin har förändrat mycket, inte minst hur vi arbetar och förhåller oss till varandra – numera jobbar många på distans samtidigt som social distansering uppmuntras i situationer där det är möjligt, men vad betyder dessa förändringar för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen? 

Faktum är att reglerna ser ut som tidigare, och nu när smittspridningen ser ut att öka på nytt är det extra viktigt att se över om din arbetsplats är säker ur smittosynpunkt. Som arbetsgivare ska du fortfarande bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att du måste utreda, analysera och minska riskerna för skada och ohälsa på arbetsplatsen. 

Det finns många regler om arbetsmiljö, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka som är relevanta just för din verksamhet och hur du kan arbeta praktiskt med reglerna. För att göra det enklare för dig att möta de krav som ställs har vi upprättat en Arbetsmiljöhandbok där du kan strukturera och dokumentera ditt arbete. 

För att komma igång på ett bra sätt kan du med fördel också ta del av våra mallar Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, Checklista smittrisker och hygien, Policy förhindrande av smitta och Hygienhandbok. Med hjälp av dessa mallar kan du få en bättre förståelse för vilka krav du omfattas av och vad du behöver göra. Betydligt fler mallar inom arbetsmiljö hittar du här


VECKANS NYHET

Här är policydokumenten du måste ha enligt lag

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy (eller liknande dokumentation) för området upprättas.

LÄS MER >