VECKANS NYHET

Här är policydokumenten du måste ha enligt lag

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument, bland annat inom områden som arbetsmiljö och jämställdhet. 

En policy är av vägledande karaktär och beskriver företagets viljeinriktning i en viss fråga eller för ett visst beteende, men för att policydokumenten verkligen ska få avsedd effekt är det viktigt att medarbetarna enkelt kan ta del av vad som gäller. 

Med hjälp av vår Personalhandbok kan du enkelt samla företagets alla rutiner, riktlinjer och policydokument på en och samma plats. Varför inte ta del av några av de mest centrala obligatoriska policydokumenten, såsom Arbetsmiljöpolicy, Policy mot kränkande särbehandling, Jämställdhetspolicy och Alkohol- och drogpolicy och låta dem bli en del av företagets personalhandbok? 

Genom att dokumentera ditt personalarbete sparar du inte bara mycket tid; du effektiviserar, tydliggör och förenklar också företagets personal- och administrationsarbete så att alla vet vad som förväntas. Fler policydokument hittar du här.


VECKANS FRÅGA

Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy (eller liknande dokumentation) för området upprättas.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Arbetsmiljö på distans – här är mallarna du behöver

Coronapandemin har förändrat mycket, inte minst hur vi arbetar och förhåller oss till varandra – numera jobbar många på distans samtidigt som social distansering uppmuntras i situationer där det är möjligt, men vad betyder dessa förändringar för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen? 

LÄS MER >