VECKANS FRÅGA

Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. 

Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy (eller liknande dokumentation) för området upprättas. Exempel på lagar som kräver att företag har upprättat en policy (eller annan skriftlig dokumentation) för ett visst område är arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och diskrimineringslagen. 

Arbetsgivaren är också skyldig att informera arbetstagarna om vilka bestämmelser och regler som gäller på arbetsplatsen för semester, sjukskrivningar, säkerhet, lönesättning etc. För att kunna förmedla denna information är det viktigt att företaget har väl genomarbetade och tydligt utformade policydokument inom de olika områdena. 

Med väl genomarbetade policydokument är det också betydligt enklare att utveckla och göra företaget mer effektivt och framgångsrikt. Om alla medarbetare känner till hur verksamheten fungerar och vilka mål och visioner som eftersträvas blir hela företaget effektivare och mer framgångsrikt. 


VECKANS NYHET

Här är policydokumenten du måste ha enligt lag

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Arbetsmiljö på distans – här är mallarna du behöver

Coronapandemin har förändrat mycket, inte minst hur vi arbetar och förhåller oss till varandra – numera jobbar många på distans samtidigt som social distansering uppmuntras i situationer där det är möjligt, men vad betyder dessa förändringar för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen? 

LÄS MER >