NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista ensamarbete 
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 
Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 
Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 
Avtal för hemmakontor 


VECKANS NYHET

Så här dokumenterar du ditt arbetsmiljöarbete på rätt sätt

Som arbetsgivare ska du regelbundet undersöka, identifiera, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön. Syftet är att du ska minska, och helst eliminera, riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?

Som arbetsgivare bör du säkerställa att du har de dokument som krävs enligt lag, föreskrift eller annan författning. Det är inte alltid som dessa dokument kallas för policyer i lag. Det är vanligare att begrepp som rutiner och riktlinjer används för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs.

LÄS MER >