VECKANS NYHET

Så här dokumenterar du ditt arbetsmiljöarbete på rätt sätt

Som arbetsgivare ska du regelbundet undersöka, identifiera, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön. Syftet är att du ska minska, och helst eliminera, riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 

Det räcker dock inte med att du endast undersöker arbetsmiljön. Som arbetsgivare måste du också se till att arbetet dokumenteras och följs upp, och vi har mallarna du behöver för att uppfylla dina skyldigheter i detta avseende. Vi har nyligen upprättat protokoll för uppföljning och dokumentation av fysisk arbetsmiljö, arbetstid, arbetsbelastning, digital arbetsmiljö och kränkande särbehandling

Vi vill också passa på att tipsa om vår Arbetsmiljöhandbok som hjälper dig att få ett samlat grepp om hela företagets arbetsmiljöarbete. På så sätt riskerar du inte att missa viktiga åtaganden. För att göra ditt arbete ännu enklare kan du just nu utan kostnad ladda ner vår mall Årshjul arbetsmiljö som månad för månad beskriver vad du behöver göra under året. Ännu fler mallar om arbetsmiljö hittar du här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka policydokument krävs enligt lag?

Som arbetsgivare bör du säkerställa att du har de dokument som krävs enligt lag, föreskrift eller annan författning. Det är inte alltid som dessa dokument kallas för policyer i lag. Det är vanligare att begrepp som rutiner och riktlinjer används för att visa att någon form av skriftlig dokumentation krävs.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >