VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Vilka avtal bör jag som företagare upprätta?

Som företagare kommer du med tiden att ingå många olika typer av avtal. Några få exempel på olika avtalstyper är anställningsavtal, sekretessavtal, kundavtal, konsultavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Beroende på omfattning och inriktning på verksamheten kan betydligt fler avtal komma i fråga. 

Avtal behöver oftast inte vara skriftliga för att vara giltiga, men det finns många fördelar med att skriftligen dokumentera vad som har överenskommits. Det ökar sannolikheten för att parterna i avtalet har samsyn i fråga om vad som ska utföras samt vilka rättigheter och skyldigheter som parterna ska ha. Det i sig minskar riskerna för konflikt och tvist, och för det fall tvist ändå uppstår fungerar avtalet som ett bevismedel för vad som har överenskommits.

Oavsett vilket eller vilka avtal du behöver i din verksamhet finns det åtminstone fem avtal som du, i förekommande fall, bör se till att upprätta. Det är fråga om: 

Dessa avtalstyper berör nästan alla företagare, och om du ännu inte har upprättat dessa bör du se till att göra det innan du träffar några överenskommelser. DokuMera har mallarna du behöver för detta ändamål, och om du behöver hjälp med att anpassa avtalen efter dina specifika behov och önskemål eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se


VECKANS NYHET

Dokument på engelska – vi har mallarna du behöver

Affärslivet blir alltmer komplext och internationaliserat, och de flesta av oss har åtminstone någon leverantör, samarbetspartner eller kollega med engelska som arbetsspråk. När du behöver ett avtal eller annat underlag är det tryggt att veta att vi har många mallar på engelska som kan underlätta det praktiska arbetet för dig.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Dokumentmallar på engelska – vilka saknar du?

Temat för veckans nyhetsbrev är engelska mallar. Numera har nästan alla företag någon form av avtal eller annat dokument på engelska, och vi har många mallar upprättade på engelska som kan underlätta ditt arbete samtidigt som du sparar mycket tid.   

LÄS MER >