NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Fullmakt att ingå avtal Engelsk
Policy för distansarbete Engelsk
Enkelt skuldebrev Engelsk
Löpande skuldebrev Engelsk
Anställningsavtal provanställning Engelsk


VECKANS NYHET

Dags för bolagsstämma? Här är mallarna som krävs

Ett aktiebolag ska varje år enligt lag genomföra en bolagsstämma. På bolagsstämman ska aktieägarna bland annat fatta beslut om hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust och vilka som ska sitta i styrelsen. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Kan man hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande?

En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i företagets angelägenheter. En bolagsstämma ska genomföras minst en gång varje år (bolagsstämma/årsstämma), men det är möjligt att kalla till stämma för specifika frågor som uppkommer under året (extra bolagsstämma). 

LÄS MER >