NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 
Checklista återgång till arbete efter corona 
Checklista inför workshop eller event 
Livshjul för bättre balans 


VECKANS NYHET

Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn

För att allt på arbetsplatsen ska fungera på bästa sätt är det många företag som ser till att upprätta en personalhandbok och olika former av policydokument. Med hjälp av gemensamma rutiner, regler och förhållningssätt blir det enklare att nå gemensamma mål samtidigt som administrationen kan förenklas. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas. 

LÄS MER >