VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas. Exempel på lagar som kräver att företag har upprättat en policy för ett visst området är arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och diskrimineringslagen.

Arbetsgivaren har även skyldigheter att informera arbetstagarna om vad för bestämmelser och regler som gäller på arbetsplatsen för semester, sjukskrivningar, säkerhet, lönesättning etc. För att kunna förmedla denna information är det viktigt att företaget har väl genomarbetade och tydligt utformade policys på de olika områdena. Vidare är det av stor vikt för att utveckla och göra företaget mer effektivt och framgångsrikt att man har väl genomarbetade policys. Vet alla medarbetare hur verksamheten ska fungera och vilka mål och visioner som eftersträvas blir hela företaget effektivare och mer framgångsrikt.


VECKANS NYHET

Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn

För att allt på arbetsplatsen ska fungera på bästa sätt är det många företag som ser till att upprätta en personalhandbok och olika former av policydokument. Med hjälp av gemensamma rutiner, regler och förhållningssätt blir det enklare att nå gemensamma mål samtidigt som administrationen kan förenklas. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >