VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: När ska en arbetsgivare upprätta en rehabiliteringsplan?

Om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska du som arbetsgivare senast den dag när den anställdes arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Detta innebär i praktiken att du ska ha upprättat en rehabiliteringsplan senast dag 30 i den anställdes sjukfrånvaroperiod.

Om du antar att den anställdes arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska du emellertid omgående upprätta en rehabiliteringsplan.

Syftet med rehabiliteringsplanen är att den ska fungera som ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Rehabiliteringsplanen ska innehålla de åtgärder som behövs för att möjliggöra en återgång i arbete så snart det är möjligt. I planen är det dina åtgärder som du ska redogöra för, vilket innebär att du behöver utforma planen på ett sätt som ligger i linje med verksamhetens anpassnings- och rehabiliteringsarbete.

Du behöver inte upprätta en plan för återgång i arbete om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att han eller hon inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska du däremot omgående upprätta en plan.

Tänk på att upprätta planen i samråd med den anställde i den mån det är möjligt. Du ska även planera rehabiliteringsåtgärder i samråd med den anställde, och dessa ska utgå från den anställdes individuella förutsättningar och behov.

Du som arbetsgivare ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Missbruk på arbetsplatsen – vad gäller?

Visste du att omkring en miljon människor i Sverige har en riskfylld konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel, och att flera hundra tusen beräknas vara fast i någon form av spelberoende? 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar.

LÄS MER >