VECKANS NYHET

Lagstadgade krav att ta tag i denna sommar – detta gäller för dig

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på. Varför inte passa på att se över dessa under sommaren med hjälp av vår mall om lagstadgade krav?

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att fullgöra dina skyldigheter. Därför har vi upprättat en lista över lagstadgade skyldigheter utifrån antalet anställda. Du kan just nu ladda ner den utan kostnad här

Varför inte också ta del av vårt årshjul om anställning där vi beskriver de viktigaste områdena och frågorna att se över gällande dina anställda? Med hjälp av årshjulet kan du enkelt strukturera och uppfylla dina skyldigheter och övriga åtaganden gentemot dina anställda. Du kan just nu ladda ner mallen utan kostnad här


VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?

Det är inte helt enkelt att utforma en korrekt begäran om samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Av förordningen framgår att ett samtycke är ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att denne godkänner behandling av personuppgifter avseende honom eller henne.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >