NYTT PÅ DOKUMERA

DokuMeras sommargåva – 50 000 kronor till Bris

Isolering, nedstämdhet och begränsade sociala kontakter; coronapandemin har resulterat i en ökad psykisk ohälsa hos många människor, och Bris har haft markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. 

Vi på DokuMera vill göra vad vi kan för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga. Därför har vi som sommargåva beslutat att skänka 50 000 kronor till Bris, i hopp om att fler barn och unga ska få en tryggare och säkrare tillvaro.  

Vi vill också passa på att tacka dig som kund för detta. Utan din hjälp hade vår gåva inte varit möjlig att ge. 


VECKANS NYHET

De viktigaste policydokumenten – har du alla?

Visste du att det finns flera policydokument som du enligt lag måste upprätta i egenskap av arbetsgivare? Det är inte alltid dessa dokument kallas för policyer. Det är vanligt att begrepp som riktlinjer och rutiner används, men i praktiken uppfylls skyldigheterna oftast genom att upprätta olika former av policydokument.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: När kan företrädaransvar komma i fråga för företrädare för aktiebolag?

Den som väljer att bedriva sin verksamhet genom ett aktiebolag gör det ofta med anledning av att det personliga betalningsansvaret för bolagets förpliktelser är begränsat, dvs. att bolagsinnehavarens privata ekonomi inte riskerar att drabbas negativt om verksamheten så småningom visar sig vara olönsam.

LÄS MER >