NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Underrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete 
Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete 
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete medför väsentlig rubbning 
Underrättelse till beställare - hinder 
Underrättelse till beställare - kompletterande projektering 
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete över gränsbelopp 


VECKANS NYHET

Självskatta ditt kvalitetssäkringsarbete – vi har mallarna du behöver

De flesta företagare strävar efter att ständigt förbättra och justera sin verksamhet för att möta kundernas behov. Det kan handla om enstaka frågor som hur du undviker driftstörningar eller hur du ska svara i telefon, men det kan också handla om att se över hela områden såsom arbetsmiljö, miljö eller informationssäkerhet. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en framtidsfullmakt upprättas?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. 

LÄS MER >